Category: Web3

Web3

終將改變一切的Web3.0 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

【加入會員按鈕】https://www.youtube.com/channel/UCMUnInmOkrWN4gof9KlhNmQ/join 【訂閱頻道按鈕】https://goo.gl/VhzZeS ———————————————— 相關鏈接: 超出你想象的深海世界 【神作】四十分鐘講完三體 目前第二長的一期,多重人格分裂 人為什麼是人,人類最不可思議的六個特征 【震撼】這是一部解開所有宇宙之謎的影片 【震撼】這是一部你明天還會再看一遍的影片 南極和北極,地球上最不可思議的兩個地方 千萬不要去!世界十大人類禁地 目前信息量最大的一期,重力 人類的隱藏能力,從氣功到超能力還有另一個世界的存在 超出你想象的地球故事 目前最長的一期,只有五歲抬頭才能看懂的天能(信条) 【震撼】2045年,人類究竟是滅絕還是成神 【震撼】智商200也無法解答,宇宙最大的謎團,時間 現代技術也無法再現的七個奇跡 【震撼】海奧華預言,人類起源,耶穌是誰,金字塔之謎,你想知道的答案這裡都有 【神作】三十六分鐘完全解説這部完美閉合的漫畫 前往地球中心的旅行,超出你想象的地下世界 人類不能再次登上月球的真正原因真是難以置信 “他們”究竟是誰?比金字塔還誇張的遠古文明 最神奇的星球,地球以及人類存在的真正原因 神作!星際效應,用最簡單的方式告訴你什麽是五維時空 天堂的證明,一個你這輩子都看不到的世界 人類不能知道的秘密,人族的故事 可怕的巨大史前生物,我們該慶幸它們已經滅絕了 人類消失一萬年後,一切都不見了,只有“它”還在…

Múlt, Jelen és a Jövő: WEB3 – S02E13

Ha kriptoadózás kapcsán konzultációra vagy a Lambda Programunkra van szükséged, segítünk neked!➡️ https://kriptoadozas.hu/kapcsolat/ Ha pedig kérdésed merül fel kriptóadózás kapcsán, a Discordon felteheted! ➡️ https://discord.gg/uH5rWcQ4yN Soksok finomsággal várunk: újdonságok, exkluzív…